Utbildning

För aktuella utbildningar se underflikar eller följ länk.

Kbtgruppen har även en lång erfarenhet av skräddarsydda föreläsningar och uppdragsutbildningar.

Exempel på ämnesområden är:

 • Introduktion till KBT
 • KBT inom arbete och organisation
 • Depression
 • Paniksyndrom och agorafobi
 • Specifik fobi
 • Social fobi
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Generaliserad ångest/oro (GAD)
 • Hälsoångest (Hypokondri)
 • Praktisk utbildning i medveten närvaro (mindfulness)
 • Introduktion till DBT
 • MI (Motiverande samtal)
 • Svåra samtal
 • Ätstörning
 • Stress och utmattning
 • Praktisk stresshantering
 • Kronisk trötthet (CFS)
 • Sömnsvårigheter
 • Kronisk smärta
 • Missbruk
 • Relationsproblem (parterapi)
 • Problem hos barn och ungdomar
 • Problembeteenden hos barn
 • Tillämpad beteendeanalys för förskolepersonal
 • Autismutbildning för förskolepersonal
 • AD/HD