Kronisk smärta

Smärta kan ibland utvecklas till kronisk smärta som ofta kan leda till långtidssjukskrivning eller förtidspensionering. Orsaken till varför smärtan kvarstår hos vissa personer är inte känd. Vi arbetar med behandlingsmetoder som inriktar sig på att ge redskap att hantera smärtan och därigenom öka livskvaliteten.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]