Individuell behandling

Det är många privatpersoner som vänder sig till oss på KBTgruppen. De har ofta fått tips av en läkare, eller en vän. Många andra har hittat oss via nätet. KBTgruppen har som princip att försöka ta emot alla som ringer inom en vecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enskild terapi

Våra sessioner är på 45 minuter och kostar 1600 kronor per gång.. För studerande samt personer över 65 år erbjuder vi en rabatt på 25 %. Vänligen visa upp student-ID vid första besöket. Det är väldigt individuellt hur många gånger en person behöver för sin behandling, men en riktlinje kan vara 10-12 gånger.

Det första samtalet är ett så kallat bedömningssamtal, en kartläggning över vad det är du söker för. Du får då berätta för psykologen vad du vill ha hjälp med och tillsammans med psykologen skapa en behandlingsplan som ni sedan kommer arbeta efter kommande gånger. Mellan gångerna får du hemuppgifter att arbeta med, så att processen hela tiden går framåt.