Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom brukar innefatta både tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är påträngande tankar som ger upphov till obehag, rädsla och/eller ångest. De kan till exempel handla om stark oro för att såra någon närstående, eller att orsaka en annan människas olycka. Oro över baciller och/eller smitta är ett annat vanligt tvångstema. Tvångstankar med religiöst innehåll är vanliga även hos dem som inte är religiösa. Man kan till exempel tänka att vissa tankar är förbjudna, vilket skapar oro för att man ska straffas på något sätt.

Tvångshandlingar kallas även för ritualer, och har som funktion att neutralisera tvångstankarna eller den ångest som tankarna ger upphov till. Det kan röra sig om mentala ritualer eller särskilda beteenden. Ritualerna kan se olika ut, även om de har liknande funktion för den som utför dem. De allra flesta som har tvångssyndrom lider av både tvångstankar och tvångshandlingar, vilket i längden blir mycket handikappande. Den som lider av tvång vet dessutom ofta att ritualerna är helt meningslösa. Det är vanligt att personer som lider av tvångssyndrom känner skam över sitt problem och drar sig för att söka hjälp.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]