Vår verksamhet

Kbtgruppen är en av de största privata KBT-mottagningarna i Stockholm. Alla våra medarbetare är psykologer och/eller psykoterapeuter med formell utbildning i kognitiv beteendeterapi.

Vi erbjuder kvalificerad behandling, rehabilitering och handledning med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning till privatpersoner, organisationer och företag.

Vi ger även utbildningar samt utför analyser och utredningar med åtgärdsförslag. Allt vårt arbete utgår från individuella beteendeanalyser och präglas av en tydlig ambition att arbeta enligt de senaste forskningsrönen.

Kbtgruppen är även specialiserade inom parterapi utifrån IBCT.

Vi erbjuder tider inom kort.