Handledning

Kbtgruppen erbjuder handledning på både grupp- och individnivå. Syfte och målsättning anpassas efter uppdrag, men utgår alltid från ett beteendeanalytiskt perspektiv med en hög grad av struktur och effektivitet. Handledningen ska fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet, och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning. Våra uppdragsgivare kommer från både den offentliga och privata sektorn, till exempel landsting, kommun, arbetsförmedling, skolor, personalavdelningar och ledningsgrupper.

Kbtgruppen erbjuder även psykoterapihandledning för studerande vid psykolog- och psykoterapeututbildningar. Målet för psykoterapihandledning är att kandidaterna ska utveckla sina färdigheter för att självständigt kunna genomföra behandling med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.