Generaliserad ångest/oro (GAD)

Oro och ängslan tillhör livet, och vi kan alla uppleva att vi oroar oss i onödan ibland. Vid generaliserat ångestsyndrom, GAD, är dock ängslan och oron så stark och närvarande att det blir svårt att fungera i vardagen. Generaliserad ångest utmärks av man känner en konstant malande oro och ängslan inför en mängd olika livsområden. Oron upplevs ofta som överväldigande, ihållande och svår att kontrollera. Det är även vanligt med oro kring den egna oron. Många upplever dessutom att de blir lättirriterade till följd av sin oro. Man känner sig uppskruvad, rastlös och som på helspänn hela tiden, symtom som i sin tur kan leda till smärta i kroppen och huvudvärk. Även tankeförmåga och minne kan påverkas av den ständiga oron, vilket i sin tur kan leda till minnes- och koncentrationsstörningar.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]