MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används för att öka sannolikheten att klienten förändrar ett problembeteende. Metoden bygger på principer från inlärnings- och motivationspsykologi. I motiverande samtal hjälper terapeuten klienten, dels med att bygga upp sin inre motivation till förändring och dels med att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan.

I den motiverande samtalsprocessen betonas framförallt tre nyckelkomponenter; samarbete, framkalla och autonomi. Samarbete handlar om att terapeuten kommunicerar en partnerliknande relation som bygger på utforskande och stöd snarare än uppmaningar och bevisföring. Framkalla handlar om att terapeuten hjälper klienten att väcka och kalla fram den inre motivationen till förändring snarare än att förmedla klokskap och insikt. Autonomi slutligen, handlar om att ansvaret för förändringen ligger hos klienten, att respekten alltid skall finnas för att det är klienten som avgör om han eller hon vill ta emot rådgivning, eller inte.

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod för beteendeförändring som används inom ramen för kognitiv beteendeterapi. Metoden är inte begränsad till att användas i en specifik kontext eller vid en specifik problematik utan kan lämpa sig i olika sammanhang och för ett brett spektrum av beteendeproblem.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]