Barn

KBT för barn och ungdomar bygger på samma grundläggande principer som KBT för vuxna. Det är en strukturerad, målinriktad behandlingsform som förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. De skillnader som finns i det praktiska arbetet är ett resultat av nödvändiga anpassningar utifrån barnets/ungdomens specifika utvecklingsnivå samt de speciella problem som barn och ungdomar möter i sin vardag. Barnets/ungdomens besvär belyses alltid i sitt sammanhang och det är ofta önskvärt att involvera människor från de olika miljöer där barnet/ungdomen befinner sig. Ibland träffar terapeuten enbart föräldrarna eftersom föräldern är en så viktig person i barnets liv.

Vi har på vår mottagning terapeuter med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Exempel på arbetsområden är:

  • överängslighet
  • utvecklingsmässiga/neuropsykiatriska frågeställningar
  • enures och enkopres
  • bråk hemma eller i skolan (trots/beteendeproblem)
  • identitetsrelaterade problem
  • kamratproblem
  • föräldrafärdigheter/föräldraträning
  • specifik fobi (överdriven rädsla för t.ex. ormar, spindlar, att flyga eller hissar)
  • tvång
  • social ångest