Rehabilitering

Kbtgruppen erbjuder individualiserad beteendefokuserad rehabilitering. Målgruppen är personer med arbetsrelaterad ohälsa. Arbetet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), men även inslag av motiverande samtal (MI) förekommer. I möjligaste mån vill vi att arbetsgivaren ska involveras i rehabiliteringen. Målet med behandlingarna är att minska undvikanden samt att öka aktiviteten i livet, med tyngd på arbete, anställning och framtida yrkesliv. Syftet med rehabiliteringen är alltid att underlätta för återgång till arbete, samt att förkorta sjukskrivning.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]