ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT är en relativt ny behandlingsmodell som ingår i den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi”. Det övergripande målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten. Det innebär att utveckla en flexibel och effektiv beteenderepertoar som resulterar i funktionella och meningsfulla beteendemönster som för oss närmare det liv vi vill leva.

Psykologisk flexibilitet innebär att vara i full kontakt med sig själv i nuet. Det är utgångspunkten för att sedan antingen ändra eller hålla fast vid ett beteende för att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i livet. Detta med den inlärningshistoria och de upplevelser som människan har med sig och kommer att möta när hon tar steg i sin värderade riktning.

Genom acceptansen försöker man skapa ett icke dömande och istället aktivt inbjudande förhållningsätt till tankar och känslor som uppstår utan att försöka förändra frekvensen eller formen på dessa.

 


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]