Ledarutveckling

Kbtgruppen arbetar med skräddarsydda ledarskapsprogram som är en anpassad form av KBT för chefer och som syftar till att hjälpa er att nå de mål ni vill uppnå. I de indiviuellt anpassade ledarskapsprogrammen lär vi ut färdigheter att identifiera beteende, ger kunskap om varför vi gör som vi gör, ni får lära er att observera utan att döma samt hur man arbetar med att öka motivation hos medarbetare. Våra ledarskapsprogram bygger på beteendeanalys och OBM.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]