Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en av de nyare formerna inom KBT. Fokus är på självmedkänsla och att öka trygghet och lugn. Man jobbar med tankar, känslor, beteenden, visualiseringstekniker och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem. I terapin tränar man bland annat på att få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra.

CFT passar egentligen alla människor eftersom vi alla mår bra av att träna hjärnan i välmående. Men metoden kan vara extra hjälpsam om du upplever mycket ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]