Organisationsutveckling

Kbtgruppen arbetar utifrån OBM med utvecklings- och förändringsarbete på alla nivåer inom organisationer och företag. Via beteendeanalys arbetar vi fram åtgärdsförslag, som vi sedan hjälper er att implementera för att nå de mål ni eftersträvar. Vi utgår alltid från individens och gruppens beteende i relation till den miljö de verkar inom. Kontakta gärna platschef i Stockholm eller Göteborg för ytterligare information.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]