KBT hos oss

KBT är en evidensbaserad metodik som arbetar efter teoretiska modeller som är vetenskapligt forskade på. I KBT-paraplyet ingår kognitiv terapi, beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT) och en specifik modell för parterapi, IBCT.

I de inledande samtalen görs en gemensam bild av den situation klienten står i och det sätts en behandlingplanering med en konkret målsättning. Eftersom vi alla är olika är det svårt att säga hur många samtal som ingår i en behandling, men vanligt är mellan 8 – 20 samtal beroende på problematik. KBT är en aktiv terapiform där du som klient bidrar med information från din vardag till sessionerna, oavsett om du kommer individuellt i KBT, DBT eller som par. Detta görs genom olika uppgifter du gör mellan de tillfällen du är på mottagningen. Uppgifterna är en viktig del av behandlingen och kan handla om att prova ett nytt förhållningsätt och beteende i en specifik situation, att observera vilka tankar och känslor du får i vissa sammanhang eller att öva på en specifik metod. Din terapeut är aktiv och behandlingen fokuserar på att förändra den nuvarande situationen. Samtalen är vanligtvis 45 minuter långa och sker ett tillfälle i veckan. Beroende på den planering som gjorts kan man träffas oftare, eller mer sällan.

Mot slutet av behandlingen formuleras ett vidmakthållande program där klient och terapeut tillsammans diskuterar hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.