Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatser eller inom organisationer har ofta en kritisk inverkan på miljö och prestationer, både på en individuell och på en övergripande organisatorisk nivå. kbtgruppen erbjuder en strukturerad problem- och konfliktlösningsmodell som bygger på forskning kring mellanmänskliga konflikter. Parternas beteende analyseras i sitt sammanhang, varvid funktionella samband samt vidmakthållande mekanismer klarläggs. Arbetet utgår från tillämpad beteendeanalys, och båda parters beteende i relation till den miljö de verkar inom tas i beaktande. Kontakta oss gärna för ytterligare information.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]