Utredning och testning

Kbtgruppen erbjuder psykologiska utredningar och tester för både barn, ungdomar och vuxna. Testerna/utredningarna kan genomföras som fullständiga, eller som separata fristående delar. Alla vi som utför utredningarna är legitimerade psykologer med utbildning i neuropsykologi, psykiatrisk diagnostik samt kognitiv beteendeterapi. Våra uppdragsgivare är landsting, skolor, försäkringsbolag och privatpersoner.

Behöver du neuropsykologisk utredning för ditt barn/ungdom kan vi göra den klar på ett par veckor, utan kö.

För skolor kan vi erbjuda en helhetslösning med handledning för personalgrupper, basutredningar med särskolefrågeställning, och relevanta utbildningar för pedagoger i exempelvis ADHD-pedagogik. Barn är alltid högt prioriterade hos oss och därför kan vi ofta erbjuda testning inom två veckor.

Exempel på utredningar och testningar som kbtgruppen utför:

  • Arbetsförmågeutredning
  • Psykologisk/psykiatrisk utredning
  • Begåvningstester
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Social/missbruksutredning
  • Utredning för ADHD
  • Utredning för Aspergers syndrom