Ätstörningar


I dagens samhälle besväras nästan alla människor någon gång i livet av tankar på den egna vikten eller på hur kroppen ser ut. Gemensamt för alla ätstörningar är en överdriven upptagenhet kring mat samt den egna kroppsvikten. Ofta är kroppsuppfattningen förvrängd, och man ägnar mycket energi åt att nå den ideala vikten. Ätstörningar kan ta sig många olika uttryck och det är ingen tydlig gräns mellan olika former av ätstörningar såsom anorexi, bulimi, hetsätning, överätande mm. Kroppsvikten kan ofta variera mellan undervikt och övervikt. Många med ätstörningar har dock normal vikt.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]