KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Utmärkande för en behandling är att den:

  • syftar till att förändra beteenden
  • är handlings- och målinriktad
  • fokuserar på situationen här och nu
  • ofta har en kort behandlingstid
  • har en vetenskaplig utvärdering av metoderna
  • förändras i takt med nya forskningsrön

kbtgruppen är specialiserad på behandling av depression, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest (hypokondri), sömnproblem, missbruk, ätstörningar, autismspektrumstörningar, kronisk smärta, kronisk trötthet samt stress- och utmattningsproblematik. Vi arbetar även med relationsproblem, beteendeproblem, livsstilsförändringar, existentiella frågor samt bristande självkänsla. Vi har mångårig erfarenhet av behandling av olika psykologiska tillstånd hos barn och ungdomar. Inom företaget finns en bred erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer och sociala miljöer. Vi arbetar både individuellt och i grupp.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]