Förlossningsrädsla

Det är inte ovanligt att känna rädsla inför en stundande förlossning. Ibland kan rädslan bli så stor att du upplever att den hindrar dig i din vardag. Att känna stark rädsla inför förlossning kan bero på  många saker, rädsla att barn eller mamma ska komma till skada, oro över att inte kunna påverka sin situation och vara maktlös, kanske finns negativa erfarenheter sedan tidigare. Ibland finns undvikande för att bli gravid på grund av rädsla inför förlossningen.

På vår mottagning finns specialkompetens inom förlossningsrädlsa och behandling.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]