Utbildningar för behandlare – hösten 2017

Kursprogram hösten 2017

Infoblad

Anmälan görs till: utbildning@kbtgruppen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar som ges på uppdrag

Hos Kbtgruppen finns det möjlighet att boka uppdragsutbildningar i Göteborg och Stockholm med omnejd. Vi har många återkommande utbildningar under året som också går att skräddarsy så att de passar just er arbetsplats.

Infoblad

 

Höstens utbildningar och handledning för behandlare i Stockholm 2017

Workshop i parterapi, IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy-  16-17 november

Föreläsare: Andreas Kihl, leg. psykolog KBT, verksamhetsansvarig för familjerådgivningen Härryda kommun.

IBCT är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod för parterapi som grundar sig på KBT och acceptans. Med hjälp av grundlig beteendeanalys kartläggs parets problembeteenden och i vilka situationer dessa triggas. Därefter ägnas terapin till att arbeta mot gemensamma mål och till att arbeta med acceptans för varandras olikheter i stället för anklagelser och frustration. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment, samt rollspel. Utbildningen riktar sig till terapeuter med steg- 1 kompetens och andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi, liksom studerande.

Pris/person: 5300 kr+moms. 10% rabatt om 3 eller fler deltagare kommer från samma arbetsplats.

Infoblad

Sista anmälningsdatum: 27/10

 

Höstens utbildningar för behandlare i Göteborg 2017

Workshop i Unified Protocol – 6 oktober

Föreläsare: Erik Karlsson, leg. psykolog

Unified Protocol är en manualbaserad KBT-behandling som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd av ångest, depression och andra känslomässiga svårigheter. Under kursen kommer aktuell forskning att beröras, och de åtta behandlingsmodulerna i behandlingsmanualen kommer att gås igenom. Teori kommer att blandas med praktiska övningar, och vi kommer att arbeta med fallbeskrivningar. Efter avslutad kurs kommer du ha fått en introduktion till hur man kan arbeta med Unified Protocol inom klinisk verksamhet, både individuellt och i grupp.

Deltagande kräver minst steg 1-utbildning.

Pris/person: 2800 kr + moms/person. 20% studentrabatt och 20% rabatt om fler än 4 deltagare kommer från samma arbetsplats.

 

 

 

 

 

Infoblad

Sista anmälningsdatum: 15/9

 

Tvådagars utbildning i Prolonged Exposure –  27-28 november

Föreläsare: Maria Kahlmeter, leg. psykolog KBT, certifierad handledare

Prolonged Exposure Therapy är den behandlingsmetod som starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumiskt stress, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier. Prolonged Exposure är en manualbaserad metod med fokus på att korrigera rädslominnen och minska undvikande med hjälp av imaginär exponering och in vivoexponering. Under utbildningen kommer bakgrunden till metoden och aktuell forsking att tas upp. Teori kommer att blandas med praktiska övningar, fallbeskrivningar och diskussioner.

Kursen kräver minst steg 1-utbildning i KBT.

Pris/person: 6000 kr+moms. 10% rabatt om 3 eller fler deltagare kommer från samma arbetsplats.

Infoblad

Sista anmälningsdatum: 6/11

Workshop i parterapi, IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy-  4-5 december

Föreläsare: Andreas Kihl, leg. psykolog KBT, verksamhetsansvarig för familjerådgivningen Härryda kommun.

IBCT är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod för parterapi som grundar sig på KBT och acceptans. Med hjälp av grundlig beteendeanalys kartläggs parets problembeteenden och i vilka situationer dessa triggas. Därefter ägnas terapin till att arbeta mot gemensamma mål och till att arbeta med acceptans för varandras olikheter i stället för anklagelser och frustration. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment, samt rollspel. Utbildningen riktar sig till terapeuter med steg- 1 kompetens och andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi, liksom studerande.

Pris/person: 5300 kr+moms. 10% rabatt om 3 eller fler deltagare kommer från samma arbetsplats.

Infoblad

Sista anmälningsdatum: 14/11