Dissociation

Dissociation är en vanlig problematik. Numera finns det en behandlingsmetod som är effektiv, Ellert R.S. Nijenhuis metod för strukturell dissociation.
Personer med dissociativ problematik upplever ofta en djup identitetsproblematik och osäkerhet på vem de är. De kan plötsligt växla i sitt sätt att vara, vilket kan skapa kaos och förvirring. Eftersom deras inre värld är splittrad i olika viljor har de ofta svårt att ta beslut om sina liv. Andra symptom på dissociation är minnesluckor, overklighetskänslor eller upplevelser av att de själva/omvärlden förändras.
Dissociation kan döljas bakom andra problem såsom ångest, sömnproblem, nedstämdhet, självskador och/eller missbruk.
Problematiken tycks inte gå över utan rätt behandling, men om klienten får detta är prognosen mycket god och klienterna kan bli helt återställda.

På KBT-gruppen erbjuder vi psykoterapi utifrån Ellert Nijenhuis metod samt kvalificerad bedömning och diagnostisering av dissociativa tillstånd.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]