Adoptionsintyg

Vi utför psykologbedömningar baserade på strukturerad intervju och anamnes, samt skattning av mående.

Vi skriver intyg på engelska.

För mer information och priser hör  av er till oss.