Våra föreläsare

 

Maria Kahlmeter, leg. Psykolog KBT, certifierad handledare:

Maria har gedigen utbildning och erfarenhet av att arbeta med KBT för barn och vuxna. Maria har startat upp och varit teamledare för PTSD-mottagning vid Södra Älvsborgs sjukhus där barn och vuxna har behandlats för PTSD. Tidigare arbetsplatser har varit inom barn- och ungdomspsykiatrin, både på öppenpsykiatrisk mottagning och på akutmottagning/avdelning. Maria arbetar sedan sju år tillbaka på kbtgruppen med KBT-behandlingar för både barn och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn, handleder ett flertal olika verksamheter inom socialtjänst, skola, vårdcentral, psykiatri och somatik samt föreläser regelbundet om bland annat trauma och PTSD hos barn och vuxna.  Inom traumaområdet har Maria gått utbildningar för Anke Ehlers, Edna Foa, Onno van der Hart, Melanie Harned med flera samt har gått en ettårig utbildning i Psykotraumatologi vid Uppsala universitet. Maria har även omfattande utbildning inom neuropsykiatrisk testning och KBT-behandling vid olika diagnoser. Sedan 2015 är Maria certifierad handledare efter en längre utbildning motsvarande 45 högskolepoäng. Maria är en populär och uppskattad föreläsare som har föreläst på flertalet grundläggande psykoterapiutbildningar samt psykoterapeututbildningar likväl som nationella kongresser samt på psykologprogrammet.

Meriter:

Psykologprogrammet 2002-2007 Uppsala universitet

PTP 2007-2008

Utbildning i psykotraumatologi Uppsala universitet 2008-2009

Certifierad handledare 2015, handledarutbildning tre terminer motsvarande 45 högskolepoäng

Maria föreläser gärna om: Trauma och PTSD hos barn, ungdomar och vuxna. Prolonged Exposure behandling. Krisstöd. Sorg. KBT behandling av barn, ungdomar och vuxna (flertalet diagnoser). Handledning.

 

Andreas Kihl, leg. psykolog KBT, verksamhetsansvarig inom familjerådgivning:

Andreas är en av få psykologer i Sverige som gått utbildning i Integrative Behavioural Couple Therapy med upphovsmakaren till metoden Andrew Christiansen. Andreas arbetar till största del av sitt kliniska arbete med parterapi och familjerådgivning. Andreas är också verksamhetsansvarig för Härryda kommuns familjerådgivning på kbtgruppen. Andreas håller återkommande workshops där han lär ut hur man jobbar med Intergrative Behavioural Couple Therapy och är en mycket uppskattad föreläsare. Utöver parterapi och familjerådgivning arbetar Andreas kliniskt med individualterapi i KBT och med handledning. Andreas har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatri där han arbetat med neuropsykiatrisk utredning, psykosocialt behandlingsarbete av ungdomar, vuxna och par, samt utvecklingsarbete och utvärdering av psykiatrisk verksamhet. Andreas har gått vidareutbildningar i bland annat Integrative Couples Behaviour Therapy (IBCT), med Andrew Christensen, Radical Openness Behaviour Therapy (ROBT), med Tom Lynch, Dialektisk Beteendeterapi (DBT), med Elisabet Malmqvist 2009 och Marsha Linehan 2011, Familjeband, med Anita Linnér, Inlärningspsykologi och beteendeterapi, med Håkan Wisung, och Mindfulness Based Cognitive Therapy med Mark Williams.

Meriter:

Psykologprogrammet Umeå Universitet: 2001-2006

PTP 2006-2007 psykiatrisk mottagning Lidköping

Handledarutbildning 45 HP 2016-2017

Andreas föreläser gärna om IBCT och parrelationer.

 

Anders Welin, leg. Psykolog KBT, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare, DBT-terapeut:

Anders har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med KBT och DBT. Anders har tidigare arbetat inom psykiatrin där han lett DBT-team. Han har lång erfarenhet av att arbeta med trauma, personlighetsstörningar och dissociation. Han har också arbetat inom missbruksvård och med psykiskt störda lagöverträdare. Anders har ägnat sig åt mindfulness i drygt 30 år och har jobbat kliniskt med det i 13 år. Idag arbetar Anders kliniskt med KBT- och DBT-behandlingar, handledning och föreläsningar. Anders är handledare för ett flertal olika verksamheter såsom psykiatri, kommunal verksamhet och statlig verksamhet. Anders är också en flitigt anlitad föreläsare och har bland annat föreläst på psykoterapiutbildningen på Evidens, frälsningsarméns centrum för EU-migranter, handledarutbildning specialistkurs, SiS, Mölndals kommun och inom VG-regionen.

Meriter:

1998-2003         Psykologprogrammet Umeå Universitet

2004-2005         PTP beroendepsykiatrin Borås

2006-2009         Psykoterapeutprogrammet Göteborg

2011                    Specialistutbildning

2015                    Certifierad handledare

Övriga utbildningar:

2016-2017         Compassion focused Therapy med Paul Gilbert, University of Derby

2004                    DBT med Alan Fruzetti

2013                    Radical Openness Behaviour Therapy (ROBT), med Tom Lynch

Anders föreläser gärna om mindfulness, DBT, MI, Compassion, bemötande och hot och våld

 

Erik Myrsten, leg. psykolog KBT 

Erik har gedigen och bred erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Han har tidigare arbetat på en specialenhet inom BUP, habilitering med inriktning beteendeträning för autistiska förskolebarn, och i samarbete med skola och socialtjänst. Erik har också deltagit i behandlingsforskning på barn med tvång och autismspektrumstörning. Erik arbetar idag brett med behandling, handledning och neuropsykologisk utredning. Han går handledarutbildning inom ramen för specialistutbildningen och är färdig i juni 2017. Han bedriver individuell psykoterapi med vuxna, barn och ungdomar. Han har också parterapi och familjerådgivning, samt handleder i psykiatri, mödrahälsovård, skola, socialtjänst och stödboenden. Erik har gått vidareutbildning i bland annat Integrative Couples Behaviour Therapy (IBCT), med Andrew Christensen och KBT för barn med Thomas Ollendick. Erik har också utbildning i retorik och scenframställning och är en uppskattad föreläsare. Erik har goda kunskaper i tillämpad beteendeanalys (TBA) och erfarenhet av handledning och utbildning inom området.

Meriter:

Psykologprogrammet 2004-2010 Stockholms Universitet

PTP 2010-2012

Handledarutbildning 45 HP 2016-2017

Erik föreläser gärna om tvångssyndrom, TBA, föräldraskap, beteendestöd i verksamheter, kommunikation och relationsfärdigheter.