Utbildningar för behandlare – våren 2017

Vårens utbildningar och handledning för behandlare i Stockholm 2017

Infoblad

Anmälan görs till: utbildning@kbtgruppen.se

 

Workshop i parterapi, IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy-  8-9 Maj

Föreläsare: Andreas Kihl, leg. psykolog KBT, verksamhetsansvarig för familjerådgivningen Härryda kommun.

IBCT är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod för parterapi som grundar sig på KBT och acceptans. Med hjälp av grundlig beteendeanalys kartläggs parets problembeteenden och i vilka situationer dessa triggas. Därefter ägnas terapin till att arbeta mot gemensamma mål och till att arbeta med acceptans för varandras olikheter i stället för anklagelser och frustration. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment, samt rollspel. Utbildningen riktar sig till terapeuter med steg- 1 kompetens och andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi, liksom studerande.

Pris/person: 5300 kr+moms. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Infoblad

 

 

Vårens utbildningar och handledning för behandlare i Göteborg 2017

Infoblad

Anmälan görs till: utbildning@kbtgruppen.se

 

Workshop i parterapi, IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy – 27 – 28 April

Föreläsare: Andreas Kihl, leg. psykolog KBT, verksamhetsansvarig för familjerådgivningen Härryda kommun.

IBCT är en vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod för parterapi som grundar sig på KBT och acceptans. Med hjälp av grundlig beteendeanalys kartläggs parets problembeteenden och i vilka situationer dessa triggas. Därefter ägnas terapin till att arbeta mot gemensamma mål och till att arbeta med acceptans för varandras olikheter i stället för anklagelser och frustration. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment, samt rollspel. Utbildningen riktar sig till terapeuter med steg- 1 kompetens och andra yrkesverksamma som arbetar med par-/familjeterapi, liksom studerande.

Pris/person: 5300 kr+moms. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Infoblad

 

Workshop i Unified Protocol – Känsloreglering – 6 februari

Föreläsare: Erik Karlsson leg. psykolog KBT och Sara Tellestam leg. psykolog KBT

Här får du chansen att ta del utav den senaste forskningen gällande känsloreglering. Psykisk ohälsa är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige idag. Ångest- och förstämningssyndrom är känslomässiga störningar som utvecklas och vidmakthålls av att vi på något sätt försöker påverka förekomsten av, intensiteten av, uttrycken för och upplevelsen av känslor. Se infoblad för att läsa mer…

Utbildningen riktar sig till terapeuter med minst steg-1 kompetens i KBT samt psykologstuderande.

Pris/person: 2400 kr+moms. Om fyra eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 20 % rabatt.

Infoblad

 

 

Tvådagars Workshop: PTSD/trauma hos barn och ungdomar –  6-7 april

Föreläsare: leg. psykolog och certifierad handledare Maria Kahlmeter

Under denna tvådagars workshop kommer du få grundläggande kunskaper i bemötande och behandling av barn och ungdomar som varit utsatta för trauma.

Deltagande kräver minst steg 1-utbildning.

Pris/person: 4600 kr+moms. Om två eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Infoblad