Tvådagars utbildning i Prolonged Exposure

Tvådagars utbildning i Prolonged Exposure –  27-28 november

Föreläsare: Maria Kahlmeter, leg. psykolog KBT, certifierad handledare

Prolonged Exposure Therapy är den behandlingsmetod som starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumiskt stress, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier. Prolonged Exposure är en manualbaserad metod med fokus på att korrigera rädslominnen och minska undvikande med hjälp av imaginär exponering och in vivoexponering. Under utbildningen kommer bakgrunden till metoden och aktuell forsking att tas upp. Teori kommer att blandas med praktiska övningar, fallbeskrivningar och diskussioner.

Pris/person: 6000 kr+moms. 10% rabatt om 3 eller fler deltagare kommer från samma arbetsplats.

Infoblad

Kategori: Nyheter