Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för vårdpersonal inom primärvården 11-12 april

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp av tillstånd som är medfödda eller tidigt förvärvande. Funktionsnedsättningen medför problem i förmågan att reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå, uthållighet, fungera i sociala relationer med mera. Det har blivit allt mer uppmärksammat att dessa bekymmer inte så att säga ”växer bort”, men att karaktären av dem till viss del förändras med åldern.

Människor med dessa problem kan leva många år innan någon uppmärksammar problemet. Vårdpersonal inom primärvården är inte sällan både den första och återkommande kontakten innan diagnos är ställd. Personer med diagnoser som AD/HD och autism har också mer ofta en sviktande fysisk och psykisk hälsa. Därför behövs kunskap om neuropsykiatri inom primärvården så att personerna kan remitteras vidare till utredning och få rätt diagnos.
Problematiken är även viktig att förstå då svårigheterna kan påverka andra behandlingar samt kontakten mellan behandlare och patient.

För vem
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och vill få kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att kunna screena för detta och ta hänsyn till det i bemötande.

Om kursen
Kursen kommer att beskriva den övergripande betydelsen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och särdragen i fram för allt AD/HD och autismspektrum.

Du kommer lära dig:
Vad som är kännetecknande för de olika diagnoserna.
Hur man screenar för AD/HD och autismspektrum.
Vad som är viktigt att tänka på vid remisser till specialistpsykiatrin.
Hur funktionsnedsättningarna kan påverka en behandlingskontakt.
Bemötande och förhållningssätt till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreläsare: Kursledare är leg. psykolog Linda Gjertsson, specialist i neuropsykologi och med KBT –inriktning. Linda har långvarig erfarenhet av att utreda och behandla personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men också av att undervisa och handleda.

Tid: 9-16
Datum: 11-12 april
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4900 kr + moms
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: Nyheter