Compassion Mind Training/Självmedkänsla – 6 kvällar i vår – för privatpersoner

Träna din hjärna för välmående genom mindfulness och compassion.

De senaste åren har en ny typ av träning för hjärnan uppmärksammats i Sverige, Compassion Mind Training. Med hjälp av denna metod kan vi träna oss i ett vänligt och förstående förhållningssätt mot oss själva och på det sättet minska stress och öka välmående. Genom visualiseringsövningar och konkreta förändringar i vardagen så tränar du din hjärna i trygghet och lugn.

För vem
Metoden passar dig som är självkritisk, upplever mycket stress, oroar dig och/eller har höga krav på dig själv. Samt dig som allmänt vill jobba med mental träning för att öka din hälsa.

Ur innehållet:
Varför vi människor mår dåligt
Att byta ut självkritik mot självmedkänsla
Hur vi tränar hjärnan i välmående
Kartläggning av egna problematiska tankar och beteenden
Visualiseringsövningar i medkänsla

Omfång 
Mellan träffarna förväntas du lägga tid på övningar och hemuppgifter. Var beredd på att avsätta ca. en halvtimme om dagen. Vissa veckor är det längre mellan träffarna pga lov samt att du ska få tid att träna på övningar.

Ord från tidigare deltagare på kurser:
”Sofia själv både manifesterar och visar hur compassion kan följa dig i din vardag. Med närvaro och lugn guidar hon dig in i övningarna som sprider tillit och trygghet.  

”Jag fick konkreta verktyg och övningar som har varit till hjälp för mig, dels i svåra livssituationer men också för att hantera ”vardagsbekymmer”. Compassion är för mig inte bara ett verktyg utan också ett förhållningssätt till de existenstiella utmaningar som livet bär med sig.  Sofia som ledare har väckt mitt förtroende från början. Hon ger intryck att leva som hon lär samt utstrålar harmoni och integritet. Jag tycker att hon är pedagogisk och har förmåga att skapa bra balans mellan teori och praktik.” 

Kursledare: Kursen hålls av Sofia Viotti, leg.psykolog och författare till boken Compassionfokuserad terapi. Sofia har gått kurser för Paul Gilbert, psykolog och professor som skapat metoden. Hon går nu en masterutbildning i CFT vid Derby University och är därmed en av tre svenskar som genomgått en längre utbildning i metoden.
Sofia har under flera år arbetat med CFT i klientarbete och skapat och hållit grupper i självmedkänsla/ Compassion Mind Training. Hon har de senaste åren föreläst och hållit kurser om CFT runt om i Sverige, samt gjort en studie vid KI på ett 8-veckorsprogram.

Tid: 17-18.45
Datum: 14, 21 mars, 4, 11, 18 april, 9 maj (sammanlagt 6 gånger)
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4500 kr
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: Nyheter