Att bemöta ensamkommande flyktingbarn – 16 mars Stockholm

Denna workshop vänder sig till dig som möter ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i din verksamhet och som är intresserad av en fördjupning utifrån en klinisk verksamhet.
De ensamkommande barnen är en heterogen grupp; de kommer från olika länder, de har skilda bakgrunder och har flytt sina länder av olika skäl. Det som förenar gruppen är att de har gemensamma erfarenheter; de har alla brutit upp från sitt hemland, har upplevt en flykt och kommit ensamma till ett nytt land.
Workshopen innehåller föreläsning om bemötande utifrån ungdomarnas vardag i det nya landet. Föreläsning blandas med diskussioner och kopplas till den egna praktiken utifrån målgruppen.

Ur innehållet:

  • Kulturella perspektiv i bemötandet. 
  • Hur får vi till ett bra samtal med hjälp av tolk? 
  • Migrationsstress och oro för andra där hemma. 
  • Psykologisk första hjälp i krissituationer. 
  • Är trauma lika med traumatisering? 
  • Hur kan vi förstå alla dessa reaktioner och symtom?

Föreläsare: Katrin Sepp, leg. psykolog, handledare och vårdenhetschef för BUP Asylmottagning samt BUP PTSD-mottagning i Borås. Katrin har vidareutbildat sig i psykotraumatologi och arbetat både med barn och vuxna utifrån traumafokuserade metoder samt hållit i psykoedukativa grupper för ensamkommande flyktingungdomar.
Tid: 9-16
Pris: 3900 kr + moms
Plats: KBT-gruppen, Bryggargatan 10, Stockholm
Anmälan: info@kbtgruppen.se, 08-20 00 28

Kategori: Nyheter