Nytt hos oss

Höstens utbildningar är nu öppna för anmälan!

Läs mer

Läs i Sydsvenskan vad Karin Folkar säger om förväntningarna inför semestern

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/stravan-efter-perfekt-semester-kan-handla-om-flykt/

Läs vad våra leg.psykologer Therese Sandgren & Jennifer Loyall säger om flygrädsla

http://www.gp.se/resor/1.2668014-sa-hanterar-du-din-flygradsla

http://www.dn.se/resor/nyheter/darfor-ar-vi-radda-for-att-flyga/Vi har gjort en uppdatering!

Här finner du prisuppgifter, information om hur en behandling går till samt kan boka en första tid via vår hemsida.

Behandling för privatpersoner

Kategori: NyheterVi har öppet hela sommaren!

Våra mottagningar i Stockholm och Göteborg har öppet hela sommaren.

För tidsbokning är ni välkomna att kontakta oss per telefon 08-20 00 28 / 031- 15 00 80

Kategori: NyheterTvådagars utbildning i Prolonged Exposure

Tvådagars utbildning i Prolonged Exposure –  27-28 november

Föreläsare: Maria Kahlmeter, leg. psykolog KBT, certifierad handledare

Prolonged Exposure Therapy är den behandlingsmetod som starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumiskt stress, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier. Prolonged Exposure är en manualbaserad metod med fokus på att korrigera rädslominnen och minska undvikande med hjälp av imaginär exponering och in vivoexponering. Under utbildningen kommer bakgrunden till metoden och aktuell forsking att tas upp. Teori kommer att blandas med praktiska övningar, fallbeskrivningar och diskussioner.

Pris/person: 6000 kr+moms. 10% rabatt om 3 eller fler deltagare kommer från samma arbetsplats.

Infoblad

Kategori: NyheterSluta röka med KBT

Sluta röka med KBT

Forskning visar att kvalificerad rökavvänjning med KBT är verksamt för dig som någon gång funderat på att sluta röka.

Även socialstyrelsen rekommenderar KBT i kombination med medicinering (nikotinplåster eller nikotintuggummi) för att bli rökfri.

Rökning är både ett nikotinberoende och ett socialt och psykologiskt beroende. Det är därför viktigt med konkreta handlingsåtgärder för att hantera abstinens efter nikotin.

Vi erbjuder KBT med certifierad tobaksavvänjare. Behandlingen utgår ifrån din situation. Du får både kunskap och redskap för att nå varaktiga beteendeförändringar.

Kategori: NyheterKurs i flygfobi

Skulle du vilja åka på semester men väljer att inte göra det p.g.a. flygrädsla?  Eller är det så att du flyger men tycker att det är otroligt obehagligt varje gång, och mår dåligt bara av tanken på att sätta dig på ett flygplan? Du är inte ensam.
Onsdagen den 20 april startar kbtgruppen en flygfobiträningskurs i grupp, ledd av erfaren leg. Psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi.  Under sju sessioner kommer du att få gå igenom varför rädsla uppstår och hur du kan hantera den när den kommer. Du får stöd av de andra i gruppen och får övningar i stå-ut-strategier i att hantera jobbiga känslor och upplevelser under flygfärden. Efter det kommer du känna dig mer säker på vad du ska göra nästa gång du sätter dig i ett flygplan.

Kursens upplägg:

Träff 1 – Introduktion och målsättning.
Träff 2 – Kunskap om känslor och registrera känslor.
Träff 3 – Hantering av obehagliga känslor genom medvetenhet.
Träff 4 – Hantering av katastroftankar och orostankar.
Träff 5 – Undvikanden och förnuftsstyrda beteenden.
Träff 6 – Stå ut med det som känns i kroppen och exponering.
Träff 7 – Sammanfattning och vidare planering för exponering.

Möjlighet kommer att finnas att flyga tillsammans med psykolog i ett mindre flygplan efter avslutad kurs. Kostnaden för detta ingår inte i kursavgiften.

Pris: 7000 kr/deltagare
Kursledare: Leg. Psykolog KBT Sara Tellestam, flygfobiansvarig på kbtgruppen i Göteborg.
När, var, hur: En gruppsession på 90 minuter i veckan under sju veckor. Gruppens maxstorlek är 6 deltagare.
Kursstart: onsdagen den 20 april kl. 16.30-18.00. Därefter varje onsdag kl 16.30-18, 7 tillfällen.
Anmälan: Du anmäler dig till infogbg@kbtgruppen.se

Har du frågor om kursen? Ring 031-15 00 80.

Kategori: NyheterAtt bemöta ensamkommande flyktingbarn – 16 mars Stockholm

Denna workshop vänder sig till dig som möter ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i din verksamhet och som är intresserad av en fördjupning utifrån en klinisk verksamhet.
De ensamkommande barnen är en heterogen grupp; de kommer från olika länder, de har skilda bakgrunder och har flytt sina länder av olika skäl. Det som förenar gruppen är att de har gemensamma erfarenheter; de har alla brutit upp från sitt hemland, har upplevt en flykt och kommit ensamma till ett nytt land.
Workshopen innehåller föreläsning om bemötande utifrån ungdomarnas vardag i det nya landet. Föreläsning blandas med diskussioner och kopplas till den egna praktiken utifrån målgruppen.

Ur innehållet:

  • Kulturella perspektiv i bemötandet. 
  • Hur får vi till ett bra samtal med hjälp av tolk? 
  • Migrationsstress och oro för andra där hemma. 
  • Psykologisk första hjälp i krissituationer. 
  • Är trauma lika med traumatisering? 
  • Hur kan vi förstå alla dessa reaktioner och symtom?

Föreläsare: Katrin Sepp, leg. psykolog, handledare och vårdenhetschef för BUP Asylmottagning samt BUP PTSD-mottagning i Borås. Katrin har vidareutbildat sig i psykotraumatologi och arbetat både med barn och vuxna utifrån traumafokuserade metoder samt hållit i psykoedukativa grupper för ensamkommande flyktingungdomar.
Tid: 9-16
Pris: 3900 kr + moms
Plats: KBT-gruppen, Bryggargatan 10, Stockholm
Anmälan: info@kbtgruppen.se, 08-20 00 28

Kategori: NyheterStresshantering utifrån KBT – kurs 2 kvällar – för privatpersoner

Många människor upplever stress i sitt arbete och privatliv. Oavsett vad det beror på så finns det alltid saker vi kan göra för att hantera stressen på ett bättre sätt.
Under 2 kvällar får du lära dig om hur du kan hantera din stress. Kursens syfte är att ge dig ökad förståelse för stress och de faktorer som bidrar till den egna stressen. Du kommer få konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för att motverka stress och gynna ditt välbefinnande. Mellan träffarna får du övningar att träna på.

Föreläsare: Sara Karlsson är leg.psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar dagligen med människor som söker hjälp för stressproblematik.

Ur kursens innehåll:
Vad stress är och vad som händer i kroppen vid stress
Hur du är med och skapar din egen stress
Kartläggning av egna stressbeteenden och stresstankar.
Återhämtning
Strategier för att hantera din stress

För vem:
Kursen vänder sig till dig som upplever att din stress påverkar dig negativt och som har eller ligger i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär.

Tid:  17-19
Datum:   23/2 och 8/3
Plats:   Bryggargatan 10,   Stockholm
Pris:   1200 kr
10 % rabatt vid anmälan   innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterNeuropsykiatriska funktionsnedsättningar för vårdpersonal inom primärvården 11-12 april

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp av tillstånd som är medfödda eller tidigt förvärvande. Funktionsnedsättningen medför problem i förmågan att reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå, uthållighet, fungera i sociala relationer med mera. Det har blivit allt mer uppmärksammat att dessa bekymmer inte så att säga ”växer bort”, men att karaktären av dem till viss del förändras med åldern.

Människor med dessa problem kan leva många år innan någon uppmärksammar problemet. Vårdpersonal inom primärvården är inte sällan både den första och återkommande kontakten innan diagnos är ställd. Personer med diagnoser som AD/HD och autism har också mer ofta en sviktande fysisk och psykisk hälsa. Därför behövs kunskap om neuropsykiatri inom primärvården så att personerna kan remitteras vidare till utredning och få rätt diagnos.
Problematiken är även viktig att förstå då svårigheterna kan påverka andra behandlingar samt kontakten mellan behandlare och patient.

För vem
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och vill få kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att kunna screena för detta och ta hänsyn till det i bemötande.

Om kursen
Kursen kommer att beskriva den övergripande betydelsen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och särdragen i fram för allt AD/HD och autismspektrum.

Du kommer lära dig:
Vad som är kännetecknande för de olika diagnoserna.
Hur man screenar för AD/HD och autismspektrum.
Vad som är viktigt att tänka på vid remisser till specialistpsykiatrin.
Hur funktionsnedsättningarna kan påverka en behandlingskontakt.
Bemötande och förhållningssätt till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreläsare: Kursledare är leg. psykolog Linda Gjertsson, specialist i neuropsykologi och med KBT –inriktning. Linda har långvarig erfarenhet av att utreda och behandla personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men också av att undervisa och handleda.

Tid: 9-16
Datum: 11-12 april
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4900 kr + moms
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterCompassion Mind Training/Självmedkänsla – 6 kvällar i vår – för privatpersoner

Träna din hjärna för välmående genom mindfulness och compassion.

De senaste åren har en ny typ av träning för hjärnan uppmärksammats i Sverige, Compassion Mind Training. Med hjälp av denna metod kan vi träna oss i ett vänligt och förstående förhållningssätt mot oss själva och på det sättet minska stress och öka välmående. Genom visualiseringsövningar och konkreta förändringar i vardagen så tränar du din hjärna i trygghet och lugn.

För vem
Metoden passar dig som är självkritisk, upplever mycket stress, oroar dig och/eller har höga krav på dig själv. Samt dig som allmänt vill jobba med mental träning för att öka din hälsa.

Ur innehållet:
Varför vi människor mår dåligt
Att byta ut självkritik mot självmedkänsla
Hur vi tränar hjärnan i välmående
Kartläggning av egna problematiska tankar och beteenden
Visualiseringsövningar i medkänsla

Omfång 
Mellan träffarna förväntas du lägga tid på övningar och hemuppgifter. Var beredd på att avsätta ca. en halvtimme om dagen. Vissa veckor är det längre mellan träffarna pga lov samt att du ska få tid att träna på övningar.

Ord från tidigare deltagare på kurser:
”Sofia själv både manifesterar och visar hur compassion kan följa dig i din vardag. Med närvaro och lugn guidar hon dig in i övningarna som sprider tillit och trygghet.  

”Jag fick konkreta verktyg och övningar som har varit till hjälp för mig, dels i svåra livssituationer men också för att hantera ”vardagsbekymmer”. Compassion är för mig inte bara ett verktyg utan också ett förhållningssätt till de existenstiella utmaningar som livet bär med sig.  Sofia som ledare har väckt mitt förtroende från början. Hon ger intryck att leva som hon lär samt utstrålar harmoni och integritet. Jag tycker att hon är pedagogisk och har förmåga att skapa bra balans mellan teori och praktik.” 

Kursledare: Kursen hålls av Sofia Viotti, leg.psykolog och författare till boken Compassionfokuserad terapi. Sofia har gått kurser för Paul Gilbert, psykolog och professor som skapat metoden. Hon går nu en masterutbildning i CFT vid Derby University och är därmed en av tre svenskar som genomgått en längre utbildning i metoden.
Sofia har under flera år arbetat med CFT i klientarbete och skapat och hållit grupper i självmedkänsla/ Compassion Mind Training. Hon har de senaste åren föreläst och hållit kurser om CFT runt om i Sverige, samt gjort en studie vid KI på ett 8-veckorsprogram.

Tid: 17-18.45
Datum: 14, 21 mars, 4, 11, 18 april, 9 maj (sammanlagt 6 gånger)
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4500 kr
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterMindfulness – 3 kvällar i vår – för privatpersoner

Kbtgruppen i Stockholm erbjuder just nu en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper i mindfulness under tre tillfällen.

Vad är mindfulness?
Mindfulness är en metod för att träna din hjärna i medvetenhet och uppmärksamhet. Mycket av det vi gör i vår vardag är automatiska reaktioner och många av oss sitter fast i mönster av oro, ältande och tankar på dåtid och framtid som skapar onödig stress och lidande för oss. Genom träning i mindfulness blir du mer medveten om hur du fungerar och kan styra vad du lägger dina tankar och din energi på. Mindfulness är idag ett av de mest beforskade områdena inom psykologi. Mindfulnessträning har visat resultat bland annat i form av minskad stress, ökad livskvalitet, mer lugn, bättre koncentration och förbättrat immunförsvar.

Om kursen
Under tillfällena kommer du aktivt att få träna dig i hur du kan applicera medveten närvaro i din vardag. Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i mindfulness för att komma igång med egen mindfulnessträning.

Föreläsare: Charlotta Lidman-Steerling, leg.psykolog och Anne Lindholm, leg.psykolog. Båda har mångårig erfarenhet att arbeta med mindfulness med klienter och hålla kurser.

Tid: 17-19
Datum: 17/2, 24/2, 9/3
Plats: Bryggargatan 10,   Stockholm
Pris: 1900 kr
10 % rabatt vid anmälan   innan årsskiftet eller minst 3   från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt   studenter. Hör av dig för   pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: Nyheter
[do_widget id=text-10]
[do_widget id=reallysimpletwitterwidget-2]