Nytt hos oss

Läs i Sydsvenskan vad Karin Folkar säger om förväntningarna inför semestern

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/stravan-efter-perfekt-semester-kan-handla-om-flykt/

Läs vad våra leg.psykologer Therese Sandgren & Jennifer Loyall säger om flygrädsla

http://www.gp.se/resor/1.2668014-sa-hanterar-du-din-flygradsla

http://www.dn.se/resor/nyheter/darfor-ar-vi-radda-for-att-flyga/Vi har gjort en uppdatering!

Här finner du prisuppgifter, information om hur en behandling går till samt kan boka en första tid via vår hemsida.

Behandling för privatpersoner

Kategori: NyheterTvådagars utbildning i Prolonged Exposure

Tvådagars utbildning i Prolonged Exposure –  27-28 november

Föreläsare: Maria Kahlmeter, leg. psykolog KBT, certifierad handledare

Prolonged Exposure Therapy är den behandlingsmetod som starkast empiriskt stöd vid behandling av posttraumiskt stress, PTSD, och som uppvisat lika bra resultat i klinisk verksamhet som i forskningsstudier. Prolonged Exposure är en manualbaserad metod med fokus på att korrigera rädslominnen och minska undvikande med hjälp av imaginär exponering och in vivoexponering. Under utbildningen kommer bakgrunden till metoden och aktuell forsking att tas upp. Teori kommer att blandas med praktiska övningar, fallbeskrivningar och diskussioner.

Pris/person: 6000 kr+moms. 10% rabatt om 3 eller fler deltagare kommer från samma arbetsplats.

Infoblad

Kategori: NyheterStresshantering utifrån KBT – kurs 2 kvällar – för privatpersoner

Många människor upplever stress i sitt arbete och privatliv. Oavsett vad det beror på så finns det alltid saker vi kan göra för att hantera stressen på ett bättre sätt.
Under 2 kvällar får du lära dig om hur du kan hantera din stress. Kursens syfte är att ge dig ökad förståelse för stress och de faktorer som bidrar till den egna stressen. Du kommer få konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för att motverka stress och gynna ditt välbefinnande. Mellan träffarna får du övningar att träna på.

Föreläsare: Sara Karlsson är leg.psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar dagligen med människor som söker hjälp för stressproblematik.

Ur kursens innehåll:
Vad stress är och vad som händer i kroppen vid stress
Hur du är med och skapar din egen stress
Kartläggning av egna stressbeteenden och stresstankar.
Återhämtning
Strategier för att hantera din stress

För vem:
Kursen vänder sig till dig som upplever att din stress påverkar dig negativt och som har eller ligger i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär.

Tid:  17-19
Datum:   23/2 och 8/3
Plats:   Bryggargatan 10,   Stockholm
Pris:   1200 kr
10 % rabatt vid anmälan   innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterNeuropsykiatriska funktionsnedsättningar för vårdpersonal inom primärvården 11-12 april

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp av tillstånd som är medfödda eller tidigt förvärvande. Funktionsnedsättningen medför problem i förmågan att reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå, uthållighet, fungera i sociala relationer med mera. Det har blivit allt mer uppmärksammat att dessa bekymmer inte så att säga ”växer bort”, men att karaktären av dem till viss del förändras med åldern.

Människor med dessa problem kan leva många år innan någon uppmärksammar problemet. Vårdpersonal inom primärvården är inte sällan både den första och återkommande kontakten innan diagnos är ställd. Personer med diagnoser som AD/HD och autism har också mer ofta en sviktande fysisk och psykisk hälsa. Därför behövs kunskap om neuropsykiatri inom primärvården så att personerna kan remitteras vidare till utredning och få rätt diagnos.
Problematiken är även viktig att förstå då svårigheterna kan påverka andra behandlingar samt kontakten mellan behandlare och patient.

För vem
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och vill få kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att kunna screena för detta och ta hänsyn till det i bemötande.

Om kursen
Kursen kommer att beskriva den övergripande betydelsen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och särdragen i fram för allt AD/HD och autismspektrum.

Du kommer lära dig:
Vad som är kännetecknande för de olika diagnoserna.
Hur man screenar för AD/HD och autismspektrum.
Vad som är viktigt att tänka på vid remisser till specialistpsykiatrin.
Hur funktionsnedsättningarna kan påverka en behandlingskontakt.
Bemötande och förhållningssätt till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreläsare: Kursledare är leg. psykolog Linda Gjertsson, specialist i neuropsykologi och med KBT –inriktning. Linda har långvarig erfarenhet av att utreda och behandla personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men också av att undervisa och handleda.

Tid: 9-16
Datum: 11-12 april
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4900 kr + moms
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterCompassion Mind Training/Självmedkänsla – 6 kvällar i vår – för privatpersoner

Träna din hjärna för välmående genom mindfulness och compassion.

De senaste åren har en ny typ av träning för hjärnan uppmärksammats i Sverige, Compassion Mind Training. Med hjälp av denna metod kan vi träna oss i ett vänligt och förstående förhållningssätt mot oss själva och på det sättet minska stress och öka välmående. Genom visualiseringsövningar och konkreta förändringar i vardagen så tränar du din hjärna i trygghet och lugn.

För vem
Metoden passar dig som är självkritisk, upplever mycket stress, oroar dig och/eller har höga krav på dig själv. Samt dig som allmänt vill jobba med mental träning för att öka din hälsa.

Ur innehållet:
Varför vi människor mår dåligt
Att byta ut självkritik mot självmedkänsla
Hur vi tränar hjärnan i välmående
Kartläggning av egna problematiska tankar och beteenden
Visualiseringsövningar i medkänsla

Omfång 
Mellan träffarna förväntas du lägga tid på övningar och hemuppgifter. Var beredd på att avsätta ca. en halvtimme om dagen. Vissa veckor är det längre mellan träffarna pga lov samt att du ska få tid att träna på övningar.

Ord från tidigare deltagare på kurser:
”Sofia själv både manifesterar och visar hur compassion kan följa dig i din vardag. Med närvaro och lugn guidar hon dig in i övningarna som sprider tillit och trygghet.  

”Jag fick konkreta verktyg och övningar som har varit till hjälp för mig, dels i svåra livssituationer men också för att hantera ”vardagsbekymmer”. Compassion är för mig inte bara ett verktyg utan också ett förhållningssätt till de existenstiella utmaningar som livet bär med sig.  Sofia som ledare har väckt mitt förtroende från början. Hon ger intryck att leva som hon lär samt utstrålar harmoni och integritet. Jag tycker att hon är pedagogisk och har förmåga att skapa bra balans mellan teori och praktik.” 

Kursledare: Kursen hålls av Sofia Viotti, leg.psykolog och författare till boken Compassionfokuserad terapi. Sofia har gått kurser för Paul Gilbert, psykolog och professor som skapat metoden. Hon går nu en masterutbildning i CFT vid Derby University och är därmed en av tre svenskar som genomgått en längre utbildning i metoden.
Sofia har under flera år arbetat med CFT i klientarbete och skapat och hållit grupper i självmedkänsla/ Compassion Mind Training. Hon har de senaste åren föreläst och hållit kurser om CFT runt om i Sverige, samt gjort en studie vid KI på ett 8-veckorsprogram.

Tid: 17-18.45
Datum: 14, 21 mars, 4, 11, 18 april, 9 maj (sammanlagt 6 gånger)
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4500 kr
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterMindfulness – 3 kvällar i vår – för privatpersoner

Kbtgruppen i Stockholm erbjuder just nu en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper i mindfulness under tre tillfällen.

Vad är mindfulness?
Mindfulness är en metod för att träna din hjärna i medvetenhet och uppmärksamhet. Mycket av det vi gör i vår vardag är automatiska reaktioner och många av oss sitter fast i mönster av oro, ältande och tankar på dåtid och framtid som skapar onödig stress och lidande för oss. Genom träning i mindfulness blir du mer medveten om hur du fungerar och kan styra vad du lägger dina tankar och din energi på. Mindfulness är idag ett av de mest beforskade områdena inom psykologi. Mindfulnessträning har visat resultat bland annat i form av minskad stress, ökad livskvalitet, mer lugn, bättre koncentration och förbättrat immunförsvar.

Om kursen
Under tillfällena kommer du aktivt att få träna dig i hur du kan applicera medveten närvaro i din vardag. Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i mindfulness för att komma igång med egen mindfulnessträning.

Föreläsare: Charlotta Lidman-Steerling, leg.psykolog och Anne Lindholm, leg.psykolog. Båda har mångårig erfarenhet att arbeta med mindfulness med klienter och hålla kurser.

Tid: 17-19
Datum: 17/2, 24/2, 9/3
Plats: Bryggargatan 10,   Stockholm
Pris: 1900 kr
10 % rabatt vid anmälan   innan årsskiftet eller minst 3   från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt   studenter. Hör av dig för   pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterHandledning i grupp med olika inriktningar – för behandlare

DBT
Trauma
Compassionfokuserad terapi (CFT)

Grupperna består av max 4 personer och vänder sig till personer som arbetar med metoderna/problematiken och vill ha handledning i grupp. Handledarna har stor kunskap och erfarenhet inom områdena.

Läs mer: Infoblad

Kategori: NyheterDissociation en okänd problematik – 3 timmars föreläsning, 10 mars – för behandlare

Området har under de senaste åren väckt ett allt större intresse både i Sverige och utomlands. Att kunskapen ökar om dissociation är viktigt, dels för att problematiken är betydligt vanligare än man tidigare förstått, dels för att de drabbade ska få rätt hjälp.

Personerna kan uppleva en djup identitetsproblematik och osäkerhet om vem de är. De kan plötsligt växla medvetandetillstånd vilket gör att de skiftar i sitt sätt att vara, vilket är skrämmande för dem själva och andra. Många lever med ett inre kaos, förvirring och osäkerhet. De har ofta svårt att ta beslut om sina liv eftersom deras inre värld är splittrad i olika viljor. Dissociation kan också visa sig genom minnesluckor, overklighetskänslor eller upplevelse av att de själva eller omvärlden förändras.

Eftersom begreppet dissociation inte är allmänt känt varken bland allmänheten, inom skolan eller sjukvården står de drabbade inför ett dubbelt problem; de saknar ord för att berätta om sin problematik och personalen har inte alltid tillräcklig kunskap för att förstå klientens problembild. De söker inte hjälp för att de lider av dissociation utan söker för t.ex ångest och nedstämdhet. Problematiken tycks inte gå över utan rätt behandling och många personer har lidit svårt under många år innan de söker hjälp. Med rätt behandling är prognosen mycket god och klienterna kan bli helt återställda.

Deltagarna kommer att få lära sig

•vad dissociation är
•hur man upptäcker det hos personer man möter i sitt arbete
•vad forskningen visar är orsaken
•vad man kan göra när en person uppvisar dessa symptom

För vem
Kursen riktar sig till alla inom vården som möter människor med psykisk ohälsa.
Möjlighet att delta i fördjupad kurs kommer att finnas senare under året.

Föreläsare: Ulrika Romare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad EMDR-terapeut,
certifierad DBT-terapeut,
handledare och har flerårig utbildning inom dissociation av Ellert Nijenhuis.
Ulrika har lång erfarenhet att arbeta med klienter med trauma, komplex problematik och dissociativa problem både inom psykiatrin och på privata mottagningar.

Tid: 13.15-16.15
Datum: 10 mars
Plats: Bryggargatan 10,   Stockholm
Pris: 1300 kr + moms
10 % rabatt vid anmälan   innan årsskiftet eller minst 3   från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt   studenter. Hör av dig för   pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterCompassionfokuserad terapi – 2 dagars introduktionskurs, 8-9 mars – för behandlare

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?
CFT är en integrativ behandlingsmetod med sin bas i KBT. Metoden plockar in teori och forskning från bland annat evolutionsteori, affektteori, hjärnforskning och buddhistisk meditationsteknik.
Terapin fokuserar på att skapa en trygg bas utifrån vilken människor vågar möta det som är svårt i livet och på det sättet utvecklas. Detta gör man genom att träna sig i ett medkännande, omsorgsfullt och förstående förhållningssätt till sig själv, andra och livet i stort.
I terapin arbetar man med att aktivera hjärnans trygghetssystem genom emotionella, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska tekniker.

Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och skam.
CFT passar för klienter med en otrygg anknytning som upplever otrygghet, har en negativ självbild, är självkritiska, upplever skam och/eller har höga krav på sig själva. Självkritik och skam är både en sårbarhetsfaktor och vidmakthållande faktor för psykisk ohälsa och finns hos många människor som söker terapi. Upplägg har skapats för att bland annat arbeta med depression, låg självkänsla, ångest, ätstörningar, instabil personlighetsstörning, psykos, förlossningsdepression, ilska. Men CFT är främst en processinriktad terapimetod.

Om kursen
Denna kurs är en introduktion till CFT. Kursens syfte är att ge deltagarna grunden till metoden och ge den kunskap som behövs för att börja integrera CFT-interventioner i sitt vanliga terapiarbete. Efter kursen finns möjlighet att gå en fördjupande kurs som kommer att hållas hösten 2016.

Förkunskaper
Minst steg-1 utbildning.

Ur innehållet
Teorimodellen bakom CFT
Forskning
Praktiskt arbete med klienter/patienter
Specifika CFT-interventioner
Mindfulness
Visualiseringövningar
Integrering av CFT i egna terapiarbetet
Att träna medkänsla som terapeut
Rollspel

Föreläsare: Kursen hålls av Sofia Viotti, leg.psykolog och författare till boken Compassionfokuserad terapi. Sofia har gått kurser för Paul Gilbert, leg. psykolog och professor som skapat metoden. Hon går nu en masterutbildning i CFT vid Derby University och är därmed en av tre svenskar som genomgått en längre utbildning i metoden.
Sofia har under flera år arbetat med CFT i klientarbete och skapat och hållit grupper i självmedkänsla/ Compassion Mind Training. Hon har de senaste åren föreläst och hållit kurser om CFT runt om i Sverige, samt gjort en studie vid KI på ett 8-veckorsprogram.

Tid: 9-16
Datum: 8-9 mars
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Pris: 4900 kr + moms
10 % rabatt vid anmälan innan årsskiftet eller minst 3 från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt studenter. Hör av dig för pris.

Anmälan och info:
info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

Infoblad

Kategori: NyheterKurs i Mindfulness i november/december

Kurs i Mindfulness/Medveten närvaro

Kbtgruppen i Stockholm erbjuder just nu en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper i mindfulness under tre tillfällen.

Vad är mindfulness?
Mindfulness är en metod för att träna din hjärna i medvetenhet och uppmärksamhet. Mycket av det vi gör i vår vardag är automatiska reaktioner och många av oss sitter fast i mönster av oro, ältande och tankar på dåtid och framtid som skapar onödig stress och lidande för oss. Genom träning i mindfulness blir du mer medveten om hur du fungerar och kan styra vad du lägger dina tankar och din energi på. Mindfulness är idag ett av de mest beforskade områdena inom psykologi. Mindfulnessträning har visat resultat bland annat i form av minskad stress, ökad livskvalitet, mer lugn, bättre koncentration och förbättrat immunförsvar.

Om kursen
Under tillfällena kommer du aktivt att få träna dig i hur du kan applicera medveten närvaro i din vardag. Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i mindfulness för att komma igång med egen mindfulnessträning.

Kursledare: Melina Roos är leg.psykolog med många års erfarenhet av att arbeta med mindfulness med vuxna och barn.

Datum: 24/11, 1/12, 8/12
Tid: 18-20
Pris: 1900 Kr
Plats: Bryggargatan 10, Stockholm
Anmälan: info@kbtgruppen.se eller ring mottagningen på 08-20 00 28.

Kategori: Nyheter
[do_widget id=text-10]
[do_widget id=reallysimpletwitterwidget-2]